MaasBandProject
2019 - 2025

Veldexcursie MaasBandProject augustus 2021


Auteurs Ingrid Lohuis en Wil Klarenaar/ fotografie Jolanda Klarenaar

Op 7 augustus 2021 hebben enkele leden van het MaasBandProject met een flinke groep vrijwilligers en geïnteresseerden een leuke wandeling gemaakt rondom Maasband. Hierbij hebben we stilgestaan bij enkele interessante onderzoekslocaties. Verschillende leden van de werkgroep hebben daarbij het een en ander toegelicht, vanuit de groep werden aanvullingen gedeeld.

Om 11 uur zijn we vertrokken vanuit ‘Ut Bakkes’, eerst naar de oude veerovergang bij Maasband waar werd stilgestaan bij de historische verbindingswegen in het gebied.

Foto 1: Wil Klarenaar legt uit hoe Maasband in de 19 e eeuw bedreigt is door het Maaswater en dat daardoor zelfs meerdere huizen zijn verwoest of afgebroken.

Bij de Hoxweerdbrug is de opgegraven ‘Gebrénde Stein’ besproken die een oude markering was voor het vijflandenpunt dat daar ooit heeft gelegen. Daarna vervolgden we onze voettocht naar de Oeverendijk. Deze dijk en de omgeving ervan, zijn van grote historische waarde. De projectgroep wil ook hier door Consortium Grensmaas een proefsleuf aan laten leggen. De opbouw van deze dijk kan ons meer vertellen over de geschiedenis van de loop van de rivier en hoe de directe bewoners met de Maas omgingen.

Bij onderzoekslocatie17, een naamloos onopvallend en vergeten dijkje, maar wel met een betonnen kap, ten noorden van het plangebied, heeft de werkgroep de mogelijkheid gekregen om nader onderzoek te doen. Het Consortium heeft er op aanwijzingen van de werkgroep een proefsleuf gegraven. Door het opschonen van de wanden is een mooi profiel vrijgemaakt met daarin aanwijzingen van enkele fikse overstromingen en een interessante doorsnede van het dijkje. Deze locatie hebben we tijdens de wandeling bezocht en toegelicht. Er was veel belangstelling van de toehoorders.

Foto 2: Rob Paulussen staat in de proefsleuf van locatie 17 waar hij toelichting geeft over de bevindingen over het dijkje in het noorden van het plangebied.

Daarna nog een korte uitleg op de Leutherhoekweg over de eigendom van de aanwas daarin de 16 eeeuw, ontstaan door het meanderen van de Maas. Het is interessant om vast te stellen dat de positie van de Leutherhoekweg nu en in de 16e eeuw, op precies dezelfde plek is gebleven maar dat de Maas zich behoorlijk heeft verplaatst.
Na afloop van de wandeling en onder het genot van een drankje en een stukje vlaai bij ‘Ut Bakkes’ hebben we elkaar nader leren kennen. Al met al een leerzame en gezellige wandeling met allemaal enthousiaste mensen.
Wil je als vrijwilliger ook een steentje bijdragen aan het project en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via de contactbutton. We horen graag van je! e-mail: maasbandproject@gmail.com

 
 
 
E-mailen
Map
Info