MaasBandProject
2019 - 2025

(achtergrondfoto © MaasBandProject)

Een zoektocht in de geschiedenis


Diverse subgroepen in het MaasBandProject team houden zich bezig met de geschiedenis van het gebied. Sommige zaken zijn gebonden aan het gebied, anderen zoals o.a. de loop van de Maas, hebben een groter bereik. Men kan de Maaslopen in deze streek niet achterhalen als men het complete Maasdal niet onderzoekt.

In de subpagina's hebben wij enkele studies beknopt weergegeven. 

De Gebrande Stein

 

De Hoxweerdbrug


Historische Maaslopen

 

De verdwenen huizen in Maasband

 

Lijnpaden bij Maasband


Wegen en dijken rond Maasband


 

Historische overstromingen

 

De geschiedenis van het Maasbanderveld
Toponiemen rondom MaasbandDe veermannen van Maasband

 

Maasband als eiland

(foto © Google Earth, invullingen MaasBandProject)

 
 
 
E-mailen
Map
Info