MaasBandProject
2019 - 2025

Werkbezoek mei 2021

 

Auteur Har Wijnen

Op woensdag 19 mei 2021 is er een werkbezoek georganiseerd door het MaasBandProject team waarvoor mensen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) waren uitgenodigd.
Men had via diverse rapportages reeds kennis gemaakt van de uitgewerkte plannen om o.a. archeologisch onderzoek te doen voorafgaande aan het graven van de overloopsleuf.
Bij Ut Bakkes is er van vlaai en koffie genoten en werd in detail mogelijkheden besproken van divers en nieuw soort onderzoek. De UvA heeft helder uitgelegd dat ze met een droon met diverse specifieke camera’s het terrein, wat historisch gezien maagdelijk is gebleven, volledig vast te leggen  waarbij het detailniveau van wat er te zien is 40 x zo groot is als wat normaliter waargenomen kan worden. Al die gegevens kunnen geanalyseerd worden en blijft voor wetenschappelijke studie te gebruiken.
De opgenomen beelden van het gebied wil men ook  graag  beschikbaar stellen aan iedere belangstellende en wordt er bekeken of en hoe dat gerealiseerd kan worden bij de Stichting Erfgoed Stein.

De RCE heeft uitgebreid verhaald dat zij een onderzoeksbijdrage willen leveren om het landschap historisch te duiden waarbij het hen aansprak dat Maasband al rond 1500 een nederzetting was waar de gronden in strook-vormige percelen waren ingedeeld. Speciale aandacht wil het RCE gaan schenken aan het in detail onderzoeken welke dijken wanneer, waarom,  en hoe  zijn aangelegd. Men verwacht daarmee ook de ontstaansgeschiedenis van Maasband beter in kaart te kunnen brengen.  De Geelingskoel, de Oeverendijk en de Scheveleerskoelendijk met de ernaast liggende verdiepingen zou men uitgebreid met nieuwe methodes willen onderzoeken.

Het onderzoeksgebied is helemaal bezocht waarbij diverse plekken bijzondere aandacht hebben gekregen. Op die manier is er voor gezorgd dat men een goede indruk heeft gekregen van het terrein zelf.  Het RCE en de UvA zien dit gebied als een uitstekende mogelijkheid om ook hun methodes van onderzoek verder te ontwikkelen.
Afgesproken is dat het MaasBandProject team een nieuwe bijeenkomst gaat plannen met deze partijen en mogelijk ook gemeentelijke en provinciale partijen om in detail vast te stellen wat mogelijk is en hoe de uitvoering zou kunnen plaatsvinden en hoe een en ander bekostigd zou kunnen worden.
Bij de Maas in het noorden waar de overloopsleuf in de Maas al uitmonden werden  de twee onderzoekslocaties daar besproken daar het onderzoek aldaar mogelijk rond augustus 2021 zal gaan plaatsvinden.

Ter afsluiting van de rondleiding werd nog een groepsfoto gemaakt.
(vlnr: Jeroen Zomer RCE,  Eelco Rensink RCE, Wim Hendrix MaasBandProject, Heleen van Londen UvA,
Rob Paulussen MaasBandProject, Har Wijnen MaasBandProject. 
 
 
E-mailen
Map
Info