MaasBandProject
2019 - 2025

Terugblik 2021


In 2021 heeft het MaasBandProject diverse activiteiten georganiseerd om diverse mensen bij het project te betrekken. In de submappen hebben we van diverse activiteiten  een verslagje gemaakt om terug te lezen.

 
 
 
E-mailen
Map
Info