MaasBandProject
2019 - 2025

Overhandigen bureaustudie


In de nieuwsbrief van 3 november 2021 van de gemeente Stein staat dit bericht.

"Overhandigen bureaustudie aan wethouder van Mulken en wethouder Hendrix gemeente Stein"


Donderdag 29 september overhandigde de werkgroep MaasBandProject aan wethouder van Mulken en wethouder Hendrix een uitgebreide bureaustudie naar de landschapshistorische aspecten van het gebied rondom Maasband (gemeente Stein). Deze bureaustudie is de eerste fase van een integraal landschapshistorisch onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het functioneren van het relatief jonge Maasdallandschap, in het bijzonder van de historische nederzetting Maasband met omliggend oud cultuurland, in relatie tot de vroegere dynamiek van de Maas.

Aanleiding onderzoek

In het kader van de Grensmaaswerken met als doel een betere hoogwaterbescherming door het waterbergend vermogen van de Maas te vergroten wordt op meerdere plekken het stroombed van de Maas verbreedt, de oevers verlaagd en zijn nevengeulen aangelegd. Eén van die locaties betreft de locatie Maasband. Hier moet nog een nevengeul ten behoeve van rivierverruiming worden gerealiseerd. Door de aanleg van de circa 8m diepe nevengeul zal een deel van het oude cultuurlandschap verdwijnen. Dat was aanleiding voor de opgerichte landschapshistorische werkgroep ‘MaasBandProject’ om over te gaan tot de uitvoering van dit landschapshistorisch onderzoek. Naar aanleiding van dit bureauonderzoek zijn 18 deellocaties geselecteerd voor landschapshistorisch veldonderzoek waarbij waarnemingen vast gelegd kunnen worden voor verder onderzoek. Het veldonderzoek vindt plaats in samenwerking met Consortium Grensmaas in de periode 2021-2024.

Dit onderzoek betreft een Citizen Science project binnen de kaders van het academisch project Landschapsbiografie van de Maas van universiteit van Maastricht en het Limburgs Museum.Nieuwsbericht gemeente Stein


Tevens een stuk te lezen op de omroep pagina van Bie Os, lokale radio en tv van de gemeente Stein.

Omroep Bie Os


 
 
 
E-mailen
Map
Info