MaasBandProject
2019 - 2025

 (achtergrondfoto © MaasBandProject)

De werkgroep en vrijwilligers


Het MaasBandProject team is begin 2019 opgericht op initiatief van historicus Har Wijnen in samenwerking met de commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG (Pieter Caljé en Rob Paulussen). Aanleiding was de rondom het dorpje Maasband (gemeente Stein) geplande ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een nevengeul in het kader van het Grensmaasplan. Daarnaast het besef bij de RCE (Rijks Cultureel Erfgoed) dat het middeleeuwse landschap hier wellicht nog onvoldoende was onderzocht.

Wat gaan wij doen?

Het MaasBandProject team gaat vooraf geselecteerde locaties binnen het plangebied van Consortium Grensmaas onderzoeken. Tijdens de werkzaamheden van het Consortium zal het projectteam regelmatig  het plangebied bezoeken om naast de geselecteerde locaties nader onderzoek te doen in de nevengeul. Hiermee hoopt het team een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling en geschiedenis van Maasband, het landschap en de rivier de Maas.

Ons team,

De huidige werkgroep bestaat uit de navolgende leden:


Het MaasBandProject is een citizen science project. 

Dit betekent dat er sprake is van een samenwerkingsverband bestaande uit zowel professionele onderzoekers als lokale non-professionele onderzoekers. Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers die hun medewerking aan het onderzoek (willen gaan) verlenen.

De huidige groep vrijwilligers bestaat uit de navolgende leden:

 

Heb ook jij interesse om vrijwilliger te worden bij het MaasBandProject,

stuur dan een e-mail naar maasbandproject@gmail.com.

 

 
De werkgroep en de vrijwilligers,


Binnen het project participerende organisaties zijn vooralsnog de Stichting Erfgoed Stein (SES), de Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL), het Historiehuis voor de Maasvallei, de commissie Landschapsgeschiedenis en de sectie archeologie van het Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap (LGOG).  Rob Paulussen, Lita Wiggers en Pieter Caljé vertegenwoordigen de commissie Landschapsgeschiedenis. Wim Janssen vertegenwoordigt de SES, Guus Peters het Historiehuis voor de Maasvallei te Elsloo.

Externe partners zijn het Consortium Grensmaas, de firma L’Ortye, de gemeente Stein, het DOP Maasbendj, Brasserie Ut Bakkes, de RCE, de universiteit van Maastricht, de universiteit van Amsterdam en de universiteit Wageningen. De laatste twee universiteiten zijn voornemens om binnen het projectgebied specialistisch onderzoek te gaan uitvoeren. De Universiteit van Maastricht zal participeren vanuit het gedachtegoed omtrent riviererfgoed en het onderzoeksproject “The River as Makerspace”. De RCE, die het project als een testcase ziet voor toekomstig onderzoek van rivierdalbodems, zal op enkele deellocaties landschaphistorisch onderzoek gaan uitvoeren in nauwe samenwerking met het projectteam en vrijwilligers. Het Consortium Grensmaas en de firma L’Ortye ondersteunen het initiatief onder andere door middel van het ter beschikking stellen van grondverzetmachines, GPS-meetwerkzaamheden en zorgen voor de afstemming met hun ontgrondingswerkzaamheden. Het DOP Maasbendj, bestaande uit inwoners van Maasband, wordt betrokken bij het organiseren van publieksactiviteiten en het verrichten van waarnemingen tijdens de werkzaamheden. Brasserie Ut Bakkes stelt ruimte voor bijeenkomsten ter beschikking (en af een toe een vlaai).

In 2020 besloot de projectgroep om een aantal subwerkgroepen op te richten. Deze werkgroepen onderzoeken afzonderlijk delen van het project die van groot belang zijn voor het behalen van de gestelde doelen. Daarnaast heeft ieder lid zijn/haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Op dit moment zijn de subwerkgroepen veldonderzoek, externe communicatie en media en subsidies actief.

Een onderzoek van deze omvang vergt een bijbehorend budget. Hiertoe zullen bij diverse instantie waaronder de Provincie Limburg subsidies worden aangevraagd. De gemeente Stein heeft reeds een subsidie ter beschikking gesteld. Een groot deel van de te verwachten kosten betreffen specialistisch onderzoek van materialen, vondsten en grondmonsters en het uitvoeren van diverse publieksactiviteiten.


 

 
 
 
E-mailen
Map
Info