MaasBandProject
2019 - 2025

(achtergrondfoto © Google Earth, invullingen MaasBandProject)

Potentiële onderzoekslocaties


door Rob Paulussen en Wim Hendrix

In totaal zijn door het MaasBandProject team 20 deellocaties geselecteerd voor landschapshistorisch veldonderzoek (zie onderstaande tabel en kaarten), elk vanuit een specifieke primaire invalshoek. De kenniswinst die met het onderzoek per deellocatie kan worden geboekt, moet dienen om te komen tot één landschapshistorische lange-termijn reconstructie van dit deel van het Maasdal. Tegelijkertijd kan het onderzoek mogelijk methodisch als voorbeeld dienen voor toekomstige landschapshistorische onderzoeken in het Maasdal of andere rivierdalen.

Het verwachtingsmodel met betrekking tot landschapshistorische waarden beperkt zich tot het plangebied bestaande uit de geplande nevengeul bij Maasband. Enkel binnen dit gebied worden graafwerkzaamheden uitgevoerd tot een maximale diepte van circa 8 m. Als gevolg hiervan wordt het bestaande historische landschap inclusief de (eventueel) daarin aanwezige cultuurhistorische en aardkundige waarden aangetast c.q. vernietigd.

Daarom is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt waarbij waarnemingen vast gelegd kunnen worden voor verder onderzoek.

Hieronder de onderzoekslocaties (nummer, omschrijving en categorie)


Locatie 17

(foto's © MaasBandProject)

Locatie 19


 


(luchtfoto © Google Earth, invullingen MaasBandProject)

Geselecteerde onderzoekslocaties 1 t/m 20 weergegeven op een luchtfoto.

Na het schrijven van onze Bureaustudie kwamen nog 2 locaties ter sprake. Locatie 19 kwam bloot te liggen na de overstroming in juli wat ruimte bood voor een extra onderzoek in het gebied. Locatie 20 ligt buiten het gebied maar krijgt nu ook een onderzoek.


Bron: Het Maasbandrapport; Archeologisch en landschapshistorisch bureauonderzoek van de Grensmaas - deellocatie Maasband - gemeente Stein. Hoofdstuk 5.2

 

 Impressie van de werkzaamheden bij locatie 17 (dijk met betonkap)

17A
17A
17F
17F
17B
17B
17C
17C
17D
17D
17E
17E

 (dronefoto's © MaasBandProject)

 

 
 
 
E-mailen
Map
Info