MaasBandProject
2019 - 2025

Prijsvraag


Enige tijd geleden werd een opvallend object in een grindlaag nabij Maasband aangetroffen. Door chemische processen in de bodem zijn zand en grind als het ware versmolten met het object waardoor het moeilijk te herkennen is. De vraag is wat voor soort archeologische vondst dit is? Wij denken dat we weten wat het is maar heeft u ook enig idee? Doe dan mee aan deze prijsvraag!

   Wie weet hoe dit voorwerp genoemd word?

In de 3D-animatie hieronder kunt u het voorwerp vanuit diverse hoeken alvast bekijken.


Vanaf 10 maart 2023 is het object ook te bezichtigen in het archeologisch museum aan de Hoppenkampstaat te Stein.

Bezoek het museum, bekijk het object nog eens goed, beantwoord de vraag, vul het aanwezige antwoordformulier in en vermeld daarbij uw e-mailadres.
(Bij meerdere goede antwoorden wordt een winnaar uitgeloot)

Het museum is hiervoor geopend op maandag en vrijdag van 10:00uur tot 16:00uur.

(Hierboven het voorwerp en de prijs in het museum)

Denkt u het antwoord te weten zonder eerst een bezoek te brengen aan het museum, kunt u onderstaand formulier invullen en inzenden.

De prijsvraag loopt tot 1 mei 2023.

De winnaar wordt op 3 mei 2023 in de zaal van De Grous te Stein bekend gemaakt.

De prijswinnaar wint het boek;
'vergeten' Bandkeramiek
van Ivo van Wijk, Luc Amkreutz en Pieter van de VeldeHet archeologisch onderzoek in Nederland naar de vroegneolithische Lineaire Bandkeramiek cultuur of LBK (5250-4950 v. Chr.) heeft een lange geschiedenis. Sinds de eerste vondsten in 1925 werken amateur- en beroepsarcheologen er aan om onze kennis van deze cultuur te vergroten. Naast grote opgravingen die door de Universiteit Leiden zijn uitgevoerd, heeft veel (meest kleinschaliger) onderzoek plaatsgevonden dat minstens belangrijke aanvullende gegevens kan bieden, zo niet een ander licht kan werpen op de bestaande beeldvorming. Buiten het onderzoek van de Universiteit zijn publicaties echter summier of ontbreken geheel, ook die betreffende de eerste bandkeramische opgravingen. Het NWO-Odyssee onderzoeksproject Terug naar de Bandkeramiek, 'vergeten' onderzoeken van de Bandkeramiek heeft deze 'vergeten' opgravingen boven water gehaald en uitgewerkt in dit prachtige boek.

  
 
 
E-mailen
Map
Info