MaasBandProject

2019 - 2025

Potentiële onderzoekslocaties

door Rob Paulussen en Wim Hendrix


In totaal zijn door het MaasBandProject team 18 deellocaties geselecteerd voor landschapshistorisch veldonderzoek (zie onderstaande tabel en kaarten), elk vanuit een specifieke primaire invalshoek. De kenniswinst die met het onderzoek per deellocatie kan worden geboekt, moet dienen om te komen tot één landschapshistorische lange-termijn reconstructie van dit deel van het Maasdal. Tegelijkertijd kan het onderzoek mogelijk methodisch als voorbeeld dienen voor toekomstige landschapshistorische onderzoeken in het Maasdal of andere rivierdalen.

 Het verwachtingsmodel met betrekking tot landschapshistorische waarden beperkt zich tot het plangebied bestaande uit de geplande nevengeul bij Maasband. Enkel binnen dit gebied worden graafwerkzaamheden uitgevoerd tot een maximale diepte van circa 8 m -mv. Als gevolg hiervan wordt het bestaande historische landschap inclusief de (eventueel) daarin aanwezige cultuurhistorische en aardkundige waarden aangetast c.q. vernietigd.

Daarom is het van belang dat er onderzoek gedaan wordt waarbij waarnemingen vast gelegd kunnen worden voor verder onderzoek.


 


 


 Geselecteerde onderzoekslocaties 1 t/m 18 weergegeven op moderne topografische kaart.

Na het schrijven van onze Bureaustudie kwamen nog 2 locaties ter sprake. Locatie 19 kwam bloot te liggen na de overstroming in juli wat ruimte bood voor een extra onderzoek in het gebied.

Locatie 20 ligt buiten het gebied maar krijgt nu ook een onderzoek.


Bron: Het Maasbandrapport; Archeologisch en landschapshistorisch bureauonderzoek van de Grensmaas - deellocatie Maasband - gemeente Stein. Hoofdstuk 5.2

 

Onderzoeklocaties, het hoe, waar en waarom.

Het MaasBandProject team zal iedere locatie nader beschrijven, hieronder vindt u de reeds gemaakte beschrijvingen van de onderzoekslocaties. 


<<Klik op de knop voor de gewenste locatie>>

Onderzoekslocatie 1 

Restgeul van de Maas “Op de Klouwen”

ONDERZOEKSLOCATIE 1


Onderzoekslocatie 2

Het terrein in het zuiden van het studiegebied met inheems-Romeinse vondsten

ONDERZOEKSLOCATIE 2


Onderzoekslocatie 3

De Geerlingskuil

ONDERZOEKSLOCATIE 3 

 


E-mailen
Map